18 feb

Historiek

Zoals de VUB uit de ULB groeide, zo groeide de Oudstudentenbond van de VUB uit de Union des Anciens Etudiants de l'ULB (UAE). In 1956 ontstond onder impuls van o.a. Rem Reniers, met Willem Verougstraete als eerste voorzitter, de feitelijke vereniging OSB. Deze leverde een wezenlijke bijdrage tot de ontplooiing van de Nederlandstalige afdeling van de ULB die later de Vrije Universiteit Brussel zou worden. In 1969, bijna gelijktijdig met de VUB, werd de Oudstudentenbond een eigen rechtspersoon.

Sindsdien groeide de OSB uit tot een actieve vereniging die haar stempel heeft mogen zetten op de evolutie van de vrijzinnigheid in Vlaanderen, maar ook lief en leed heeft mogen delen met haar universiteit.