18 feb

Ledenvoordelen

OSB vraagt je elk jaar om je lidgeld te voldoen, maar wat krijg je in return voor deze bijdrage ?

We geven je alvast een kort overzicht van de mogelijkheden die je lidkaart je biedt :

    - Universiteitsrestaurant

    - Universiteitsbibliotheek

    - Plaatsingsdienst - CV & Vacaturebank

    - ledenmagazine BAM! & Akademos

    - Activiteiten

Met je lidgeld steun je ook andere organisaties en de huidige VUB-studenten aan de hand van studieleningen, projecten van Vrij Onderzoek en activiteiten in samenwerking met deMens.nu, UPV, Willemsfonds, VUB, BSG, ...