18 feb

Wat OSB aan zijn leden biedt

Uw OSB-lidmaatschap

Uw OSB-lidmaatschap heeft heel wat te betekenen en onderstelt een concreet engagement. U zorgt mee voor de uitvoer van een aantal erg belangrijke taken :

- Het permanent onderhouden van de vriendschapsbanden, de contacten en de netwerken onder oud-studenten. Niet alleen ten behoeve van leden die hierin om uiteenlopende redenen belang stellen, maar tevens om de volgende doelstellingen te realiseren: het tegemoetkomen aan de nood aan professionele navorming; de rol in de kwaliteitsbewaking die door het nieuwe onderwijsdecreet t.a.v. de universiteiten aan alumni wordt toegekend; de regionale en internationale component van de alumniwerking. Primordiaal hierbij wordt de snel aankomende uitdaging om de alumnidatabank als instrument on line ter beschikking te stellen.
- Het jaarlijks creëren van een tiental renteloze studieleningen die de studiemogelijkheden helpen garanderen van studenten in een sociaal moeilijke situatie.
- Het beheer en onderhoud van een CV- en Vacaturebank waarop afgestudeerden zich kunnen melden en bedrijven vacatures aanbieden. En aansluitend het doorsturen van vacatures per email op maat van de afgestudeerden die hiervoor bij de OSB-Plaatsingsdienst ingeschreven zijn.


U krijgt hierdoor de gelegenheid te genieten van een aantal diensten :
- Gebruik van een aantal VUB-diensten aan gunstige voorwaarden (bibliotheek, zwembad, restaurant).
- Abonnementen op het OSB-tijdschrift BAM! en op een elektronische OSB-Nieuwsbrief.
- Deelname aan uiteenlopende sociale en culturele activiteiten.


U kunt uw lidmaatschap voor 2016 storten op rekening 035-3760016-46 van de OSB (BIC GEBABEBB / IBAN BE33 0353 7600 1646) . Gelieve duidelijk uw naam en/of rolnummer te vermelden. De minimumbijdrage bedraagt 35 euro, een partnerlidmaatschap 55 euro. Partners met dezelfde domicilie zijn dan beiden lid en ontvangen de publicaties één maal. Voor een bijkomende bijdrage van 7,50 euro bent u tevens lid van UAE-ULB en voor een minimale bijdrage van 2,50 euro steunt u ook de Studiekring Vrij Onderzoek. Indien u een bijkomende bijdrage stort, vermeldt de naam van de organisatie waarvoor u betaalt.


UW GEGEVENS AANPASSEN
Voortaan kan u als oud-student uw gegevens (adres, diploma, beroep) aanvullen of aanpassen. U stuurt een e-mail naar info@osb.be met de nieuwe gegevens en wij passen de database zo gauw mogelijk aan. U kan daarbij aangeven of u zich inschrijft voor onze mailing-lijst voor vacatures, en of u al of niet onze elektronische post (nieuwsbrieven) wenst te ontvangen.