18 feb

Over OSB

Werking & doelstellingen van OSB

Zoals de VUB groeide uit de ULB, zo groeide de Oudstudentenbond van de VUB uit de Union des Anciens Etudiants de l'ULB (UAE). In 1956 ontstond onder impuls van o.a. Rem Reniers, met Willem Verougstraete als eerste voorzitter, de feitelijke vereniging OSB. Deze leverde een wezenlijke bijdrage tot de ontplooiing van de Nederlandstalige afdeling van de ULB die later de Vrije Universiteit Brussel zou worden. In 1969, bijna gelijktijdig met de VUB, werd de Oudstudentenbond een eigen rechtspersoon.

Sindsdien groeide de OSB uit tot een actieve vereniging die haar stempel heeft mogen zetten op de evolutie van de vrijzinnigheid in Vlaanderen, maar ook lief en leed heeft mogen delen met haar universiteit.

De doelstellingen van de OSB zijn veelvuldig. De vereniging wenst uiteraard de broederlijke banden onder alle oud-studenten van de VUB nauwer aan te halen en beheert dus het alumnibestand. Zij heeft ook tot doel bij te dragen tot de ontwikkeling en de verdere uitbouw van de VUB. Verder zet zij zich ten volle in bij het verdedigen van het Principe van het Vrij Onderzoek, dat aan de grondslag ligt van de VUB.

De activiteiten die de OSB organiseert of waaraan zij haar medewerking verleent zijn zeer verscheiden: een motoweekend, voordrachten, concerten, bezoeken aan tentoonstellingen en andere cultureel-informatieve activiteiten.

De leden van de OSB kunnen - op vertoon van hun OSB-lidkaart - verder gebruik maken van de Universiteitsbibliotheek en de bestaande sport- en sociaal-culturele infrastructuur van de VUB.

De OSB-plaatsingsdienst staat de leden bij met het zoeken en vinden van een gepaste betrekking. Op het OSB-secretariaat - gelegen tegenover het KultuurKaffee en herkenbaar aan de driekleurige gevel - kunnen de leden gratis gebruik maken van het Internet om diverse databanken (VDAB, BGDA, enz.) te consulteren.

De OSB-leden worden geïnformeerd over de geplande activiteiten en de nieuwe ontwikkelingen op de VUB via het ledenblad, de OSB-Briefing. Zij ontvangen ook gratis het Alumniboek en Alumni CD-Rom met het adres en de professionele gegevens van de afgestudeerden.

Ook naar de studenten toe laat de OSB zich niet onbetuigd. Via het Steunfonds genieten elk jaar tal van studenten van een renteloze OSB-lening. Op deze wijze levert de OSB een bijdrage tot de noodzakelijke en onvoltooide democratisering van het onderwijs.

Het bestaan van een sterke Oudstudentenbond rond onze universiteit, die in haar principes het ideaal van Vrij Onderzoek draagt, blijft belangrijk en noodzakelijk. De OSB is de draaischijf geworden van het oud-studentenleven in al zijn aspecten. Zoals in het verleden zal de OSB zich inzetten voor de verdediging van de VUB, haar principes, al haar afgestudeerden en de vrijzinnige waarden.